Vuxen HLR

Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. På våra kurser följer vi HLR-rådets senaste riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp.

KURSUPPLÄGG

 Tid: Kursen tar cirka 2 timmar
Maximalt antal deltagare per HLR kurs: 10 st

Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna samt att vi skall kunna garantera en hög kvalitet på er utbildning.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Utföra andningskontroll

 • Medvetslöshet

 • Larma 112

 • Utföra HLR (bröstkompressioner och inblåsningar)

 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren

 • Starta och ansluta hjärtstartaren

 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

 • Utföra HLR

 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp

 Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper.

Barn HLR

Den här kursen inriktar sig på hjärt- och lungräddning för barn och är avsedd för alla som är intresserade, men framförallt för de som jobbar med barn som t.ex. skolor eller förskolor. Under utbildningen går vi igenom hur man utför HLR på barn från 0 år och upp till puberteten. Du får också lära dig hur du hanterar luftvägsstopp när ett barn satt i halsen. På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs.

KURSUPPLÄGG

Tid: Kursen tar ca 2 timmar
Maximalt antal deltagare per kurs: 10st

Detta för att alla ska få utrymme och möjlighet att ställa frågor och göra de praktiska övningarna samt att vi skall kunna garantera en hög kvalitet på er utbildning.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:

 • Utföra andningskontroll

 • Larma 112

 • Medvetslöshet

 • Hjärt- och lungräddning på barn

 • Åtgärder när barnet satt i halsen

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

 Efter utförd utbildning tilldelas arbetsplatsen ett certifikat som visar att ni uppdaterat era kunskaper.

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

 

Förstahjälpen-kurser

 KURSUPPLÄGG

Under utbildningen ger vi dig både teoretiska och praktiska kunskaper i första hjälpen i en mix av teori och praktiska övningar. Vi ger er möjlighet att forma kursinnehållet baserat på er arbetssituation och upplevda risker. S-CABCDE (tidigare L ABC) står för Safety – Critical hemorrage – Airways – Breathing – Circulation – Disability – Exposure Vid behov skräddarsyr vi kursen för er verksamhet där vi utgår ifrån era riskbedömningar och tänkta scenarion relevanta för er. Till exempel vid svårtillgänglig miljö och hotfulla situationer. Vi väver också in relevanta delar ur The SPEAR Systemet som ger förståelse för hur du bättre ökar förmågan att agera snabbt och korrekt.

S = Safety / Är situationen eller platsen livsfarlig för dig själv eller den skadade?

C = Critical hemorrage / Sök snabbt efter livshotande blödning och stoppa den.

A = Airway / Kontrollera och skapa fri luftväg.

B = Breathing / SE, LYSSNA, KÄNN och lär dig bedöma om andningsfrekvensen är bra nog.

C = Circulation and bleeding / Puls, andra yttre blödningar, kan inre blödning misstänkas?

D = Disability. Kontroll av medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga.

E = Exposure - Skydda den skadade mot omgivningen. Skydda mot kyla. Helkroppsundersökning för att hitta andra skador.

Rädsla och stress - Är du först på plats vid ett plötsligt skadefall är det viktigt att du reagerar så korrekt och snabbt som möjligt utifrån dina personliga förutsättningar. Reaktionen som uppstår kan i många delar likna den som inträffar vid våldssituationer, det är lätt att tappa fattningen medans tiden rusar iväg. Här adderar vi relevanta delar The SPEAR System som omfattar “Fear Management” och förmågan att förmå sig själv att agera. Vi ger dig verktygen för självcoachning och självskattning av dina kunskaper.

Tid: Kursen tar ca 4-5 timmar beroende på önskad omfattning.
Maximalt antal deltagare per kurs: 12st

Efter genomförd kurs skall kursdeltagarna ha ökade färdigheter för att kunna omhänderta skadade tills kvalificerad hjälp anländer.