Systemet heter S.P.E.A.R. namnet är en akronym för Spontaneous-Protection-Enabeling -Accelerated-Response som vi närmast översätter till spontant skydd möjliggör snabbare respons. PDR är den civila varianten av utbildningen (Personal-Defense-Readiness) som i grunden inte skjiljer sig nämnvärt från de Polisiära och Militära versionerna. Vi arbetar med principer och förhållningssätt som helt baseras på vår nedärvda fysiologi, psykologi och fysik. Vidare är nödvärnsmetodiken kopplad till djupa studier av hur verkliga angrepp och våldssituationer ser ut. Vi brukar säga att ”det är inte vad du tror, utan vad du ser” man behöver träna inför. Studerar man övervaknings filmer från verkliga angrepp ser man något helt annat än vad man ser på traditionella självförsvarsdemos på Youtube. Övar du aldrig i obalans fysiskt och psykiskt har du troligtvis svårt att hantera en liknande situation i verkligheten. Du kan bli  "riktigt bra på fel saker".

Viktigast i alla typer av självförsvar är naturligtvis att inte hamnar i riskfyllda situationer där våld kan uppstå, men hur gör man det? hur vet man när risker uppstår? speciellt om man arbetar i en miljö där riskerna är högre tex inom psykiatrin, publika transporter, detaljhandeln som väktare och ordningsvakt. The SPEAR system lägger stor vikt på allt som händer innan det fysiska våldet, en vetenskapligt framtagen “blueprint” av hur våld uppstår i deverse olika scenarier ligger till grund för hur vi med ökad medvetenhet “awareness” kan stärka vår uppfattningsförmåga och därmed undvika tidigare. Vårt (människans) nedärvda försvarssystem än unikt, det finns inte en dator eller någon maskin som är i närheten så snabbt på att identifiera faror och reagera på dom. Utmaningen de senaste 200 åren är att vi lever i en allt mer skyddad tillvaro som faktiskt gjort oss tama. Vi är vana vid att det är “någon annan” som svarar för vår säkerhet och det har burit med sig att vi slutat lyssna och agera på vårt egna system. Vi lever i vår immunitetsillusion om att “det händer inte mig” och vi tar inte vår personliga säkerhet på samma allvar längre. Det här vill vi så klart hjälpa er att återskapa genom att intressera er för en av våra SPEAR PDR kurser.

Välkomna

Några ord från Coach Tony Blauer