Personlig säkerhet

Hot och våld i arbetet är ett underskattat arbetsmiljöproblem som i vissa branscher ökat senaste åren. Problemet är allvarligt med tanke på konsekvenserna. Utöver risken för fysiska skador innebär det även en risk för psykisk ohälsa för de anställda. Ingen ska behöva känna sig otrygg på sin arbetsplats.  

Vi frågar oss ofta varför det inte är lika vanligt att utbilda anställda i konflikthantering och nödvärn, som det är att utbilda personalen i att hantera en brandsläckare. Risken för att hamna i en hotfull obehaglig situation som kan leda till våldshandlingar är avsevärt högre än att det skall börja brinna.

Vi vill bidra till att du som arbetsgivare får upp ögonen för att det här är ett problem, speciellt om du verkar inom detaljhandeln eller andra publika serviceyrken.

Vi har färdiga utbildningspaket som i grunden passar samtliga branscher men enkelt kan anpassas branschspecifikt. Till exempel för personal inom detaljhandeln, taxiförare, somatisk och psykiatrisk vård, väktare och annan säkerhetspersonal. Vår modell för utbildning kopplar vi helt till relevanta föreskrifter i arbetsmiljölagen. Om du som arbetsgivare vill veta mer om hur vi kan bidra till att minska otrygghet, skapa en tryggare arbetsmiljö och säkerställa att ni efterlever relevanta föreskrifter enligt arbetsmiljölagen (AFS 1993:2) så är ni mer än välkomna att höra av er.

Vidare tror vi att behovet av sjukvårdsutbildning är stort, första hjälpen insatserna är ofta helt avgörande för att rädda liv, speciellt vid hjärtstopp och andra allvarliga skador som orsakar blödning. I avlägsna områden där det tar lång tid för kvalificerad sjukvård att nå fram är det helt avgärande. Vi tänker närmast på jord och skogsbruk,  transport företag och andra verksamheter där man till och med kan behöva kunskaperna för att stoppa en svår traumatisk blödning på sig själv. 

 

Ungdomar2.jpg

Kurs för tonåringar

Datum för hösten/vintern under planering

Plats: Aspås Skola (Krokom) Tid: 09:00 till 14:00

Pris: 795.- per ungdom

Anmälan och förälders medgivande för deltagande görs genom betalning till: SWISH: 123 322 24 45 Glöm inte att ange namnet på kursdeltagaren. Vi ringer upp varje förälder för att presentera oss närmare.

Dagen omfattar:


Medvetenhet & Uppmärksamhet
Vi går igenom hur man med enkla medel kan upptäcka, förebygga och undvika situationer man inte vill hamna i.
Grupptryck & självskattning
Med det sunda förnuftet som grund, och med verktyg för att hantera yttre påverkan ger vi insikter i värdet av att säga nej (eller riskerna med att säga ja)
Självskydd & Nödvärn
Med kroppens egna reflexer och hjärnans fantastiska varningssystem som grund lär sig gruppen nödvärnsprinciper som ger bra förutsättningar att undvika och hantera en våldssituation
HLR & Första hjälpen
Alla borde kunna HLR även tonåringar, vi ger gruppen en HLR utbildning med kvalitet samt primära råd för första hjälpen (andra typer av skador, förband mm)


Övningar, utvärdering och gemensamma slutsatser

Välkomna

Läs mer på vår Facebook sida


HLR & Första hjälpen-kurser

cpr-steps-everyone-should-know.jpg

Vuxen HLR

Vi genomför Vuxen HLR kurser med hjärtstartare för företag och organisationer. Vi är certifierade HLR instruktörer enligt HLR rådets riktlinjer 2016

LÅT ELEVER LÄRA SIG ATT RÄDDA LIV I SKOLAN!

Även barn kan möta nödsituationer där de kan behöva agera och göra en livräddande insats i form av första hjälpen (FH) och/eller hjärt-lungräddning (HLR). Om alla elever i skolan övar FH och HLR årligen kommer grundkunskapen öka i samhället för att hantera dessa situationer och en helt ny generation lära sig att hjälpa varandra. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till att utbilda eleverna på din skola. Ni hittar oss också i HLR rådets utbildarregister.

HLRungdom.jpg
 

Förstahjälpen-kurser

KURSUPPLÄGG

Här ger vi er både teoretiska och praktiska kunskaper i första hjälpen i en mix av teori och praktiska övningar. Vi ger er möjlighet att forma kursinnehållet baserat på er arbetssituation och upplevda risker. S-CABCDE (tidigare L ABC) står för Safety – Critical hemorrage – Airways – Breathing – Circulation – Disability – Exposure Vid behov skräddarsyr vi kursen för er verksamhet där vi utgår ifrån era riskbedömningar och tänkta scenarion relevanta för er. Till exempel vid svårtillgänglig miljö och hotfulla situationer. Vi väver också in relevanta delar ur The SPEAR Systemet som ger förståelse för hur du bättre ökar förmågan att agera snabbt och korrekt.

S = Safety / Är situationen eller platsen livsfarlig för dig själv eller den skadade?

C = Critical hemorrage / Sök snabbt efter livshotande blödning och stoppa den.

A = Airway / Kontrollera och skapa fri luftväg.

B = Breathing / SE, LYSSNA, KÄNN och lär dig bedöma om andningsfrekvensen är bra nog.

C = Circulation and bleeding / Puls, andra yttre blödningar, kan inre blödning misstänkas?

D = Disability. Kontroll av medvetandegrad, känsel och rörelseförmåga.

E = Exposure - Skydda den skadade mot omgivningen. Skydda mot kyla. Helkroppsundersökning för att hitta andra skador.

Vi går också igenom metoden för att enkelt kunna anteckna orsak, skador, symptom och behandling (MIST) för att lämna över till kvalificerad personal.

Rädsla och stress - Är du först på plats vid ett plötsligt skadefall är det viktigt att du reagerar så korrekt och snabbt som möjligt utifrån dina personliga förutsättningar. Reaktionen som uppstår kan i många delar likna den som inträffar vid våldssituationer, det är lätt att tappa fattningen medans tiden rusar iväg. Här adderar vi relevanta delar The SPEAR System som omfattar “Fear Management” och förmågan att förmå sig själv att agera. Vi ger dig verktygen för självcoachning och självskattning av dina kunskaper.

Tid: Kursen tar ca 4-5 timmar beroende på önskad omfattning.
Maximalt antal deltagare per kurs: 12st

Efter genomförd kurs skall kursdeltagarna ha ökade färdigheter för att kunna omhänderta skadade tills kvalificerad hjälp anländer.